FUTBALOVÝ KEMP 2024

PRIDAJ SA K NÁM - NÁBOR 2024


Darujte nám vaše 2% z dane

Vážení rodičia a priatelia futbalu, pomôžte aj Vy nasmerovať 2% daní na naše Občianske združenie FKP Bratislava.

Pomoc touto formou by sme privítali aj od priateľov z okruhu Vašich známych, rodinných príslušníkov alebo vo Vašom zamestnaní. Za porozumenie veľmi pekne ďakujeme a veríme, že sa rozhodnete správne a pomôžete nášmu OZ FKP Bratislava.

Pre daňové priznanie za rok 2023

Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2023 predkladá daňovému úradu Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane / v prílohe / do 30.04.2024. Prílohou Vyhlásenia je aj Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré vystaví zamestnávateľ najneskôr do 15.04.2024. Vyplýva to z Povinností zamestnávateľa uvedených v Zákone 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

Občan, živnostník, SZČO

Občan, živnostník, či SZČO, ktorý podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023, môže priamo v daňovom priznaní poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 % určenej organizácii.

Poukázať 3 % môže v tom prípade, ak v roku 2023 vykonával dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín. V takomto prípade je povinný o nej doložiť aj písomné potvrdenie, ktoré je prílohou daňového priznania.

Fyzická osoba môže darovať 2 % resp. 3 % len jednému prijímateľovi, pričom musí ísť o sumu aspoň 3 €.

Právnická osoba

Spoločnosť, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2023, môže priamo v daňovom priznaní poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 1 % zaplatenej dane určeným organizáciám.

V prípade splnenia podmienky darovania 0,5 % zaplatenej dane na verejnoprospešný účel, môže prostredníctvom daňového priznania poukázať 2 % dane.

Právnická osoba môže poukázať 1 % resp. 2 % aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa musí byť však aspoň 8 €.

Ďakujeme!

Dúbravka Cup 2024

Drahí účastníci Dúbravka Cupu 2024,

chcel by som vyjadriť úprimnú vďaku všetkým, ktorí ste sa zúčastnili tohto úžasného futbalového turnaja.
Vaša prítomnosť a vášeň pre futbal pridala do atmosféry výnimočnú energiu a radosť. 

Gratulujem tiež víťazným družstvám k ich úspechu.
Vaše úsilie a talent vám priniesli zaslúžené víťazstvo a budeme sa tešiť, že vás uvidíme opäť na budúcoročnom turnaji.

Ešte raz veľké ďakujem a gratulujem!

S pozdravom, 

Štefan Gubrica.

Výsledky turnaja 

1. miesto - FKP Bratislava
2. miesto - FK Dúbravka
3. miesto - FKM Stupava  
4. miesto - FK Lamač
5. miesto - MFK Záhorská Bystrica 
6. miesto - TJ Slovan Vištuk

Najlepší hráč - Matúš Šiška - FK Dúbravka
Najlepší strelec - Júlia Dananajová - FKP Bratislava
Najlepší brankár - Ján Hrúz - FKM Stupava