Mestská časť  Dúbravka

"Podpora činnosti futbalového klubu" bol zrealizovaný s podporou Mestskej časti Bratislava - DúbravkaĎakujeme!

Bratislavský samosprávny kraj

Ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju za podporu projektu "Futbal je naša hra".

Športové centrum polície