O NÁS

Futbalový klub polície (FKP) vznikol v roku 2015 po zrušení Športového klubu polície (ŠKP) a združuje približne 150 detí vo veku od 5 do 17 rokov.

Momentálne máme v súťažiach zaregistrovaných 7 družstiev. 

Starší žiaci a mladší žiaci hrajú 2.ligu BFZ. Jedno družstvo mladších žiakov hra v súťaži ObFZ Bratislava-mesto a štyri družstvá prípraviek hrá v súťažiach BFZ. Najmenšie deti máme v kategórii predprípravky.

Cieľom FKP je podporovať a rozvíjať futbalové zručnosti u detí a mládeže.

Organizovať a koordinovať vlastné športové podujatia a účastniť sa v ligových súťažiach. Usmerňovať a kontrolovať zásady fair play a športovej etiky. 

Vytvárať a udržiavať dobré vzťahy so športovými zväzmi, asociáciami a inými klubmi. 

Naše deti chcú hrať futbal a my sa im snažíme vytvoriť tie najlepšie podmienky. 

Možno o pár rokov viaceré deti od futbalu odídu, ale zostanú im nádherné spomienky na časy, keď spolu hrali futbal a zažívali víťazstvá. Keď žili nádhernou atmosférou futbalových turnajov a hrali s najlepšími mužstvami Slovenska.

 A v neposlednom rade je našim cieľom vychovať futbalistov, ktorí si nájdu uplatnenie v popredných tímoch Slovenska, Európy či sveta.

Zodpovednosť, dôvera, zanietenosť a odhodlanie, taktiež kvalitný tréningový proces, individuálny prístup a bohatý program plný turnajov a zápasov sú našou vizitkou.

DOBROVOĽNÍCI

Matej Bodnár 092022
Sergij Korolevych 052022
Tomáš Kos 112022
Jozef Tvrdoň 042022
Michal Žilinčár 032022
Ivan Dananaj 012022
Lukáš Gubrica 132022
Mário Riško 022022
Zdeno Špitálsky 082022
Ivan Pravda 062022

ČLENSKÉ

Členský príspevok sa platí mesačne počas celého roka. Výnimku tvorí kategória predprípravky, ktorá neplatí členské v mesiacoch júl a august a prípravky v mesiaci júl.

Členský príspevok sa platí mesačne celý rok vo výške 40€/ mesiac.

Členský príspevok môže byť redukovaný na 30€ v prípade ďalšieho súrodenca alebo úplne odpustený v prípade dlhodobého zranenia.

Členský príspevok za dieťa prosíme posielať výhradne na účet FKP do 15. dňa bežného mesiaca.

IBAN: SK75 0200 0000 0030 8006 3653 (VÚB)
Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa
Špecifický symbol: obdobie za ktoré platíte v tvare RRMM (napr. 2307 za júl 2023) alebo RRMMMM ak platíte za viac mesiacov (napr. 230709 za júl až september 2023)
Správa pre príjemcu: meno dieťaťa